Paaswake met Creatura

Opbouw vrijdag 10 april. Paaswake met Creatura 11 april om 19.00 uur.

Lente gala Ronde Tafel Weert

Lente Gala vindt plaats op zaterdag 28 maart.

Op en afbouw vanaf 26 maart tm 1 april.

Jaarrekening 2017 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2017 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2017 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2017 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2018 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2018 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2018 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2018 Paterskerk de Biest

Drieluik Weerter graven in Paterskerk

In de Paterskerk is sinds deze week een drieluik te zien met daarop de graven van Weert. Het schilderij van Cor van Geleuken is hierdoor na bijna veertig jaar weer voor publiek te zien.

Het drieluik met de vijf graven van Weert, geschilderd door Cor van Geleuken uit Stramproy, lag jaren te verstoffen op de zolder van het museum. Sinds het stadhuis van de Markt naar de Beekstraat verhuisde, sierde het immers niet de raadszaal meer. Maar sinds deze week heeft het een veel betere plek gekregen: in de Paterskerk waar de meeste afgebeelde graven ook liggen begraven.

Op het ‘triptiek der graven van Horne’ staan afgebeeld: op het middenpaneel de eerste graven van Horne Jacob I en diens zoon Jacob II met op de achtergrond het Minderbroedersklooster dat Jacob I (vandaar de monnikspij) na het overlijden van diens vrouw liet stichten. Op het linkerpaneel staan Jan I en Jacob III afgebeeld. Jacob III liet de Martinuskerk van Weert met de toren afbouwen en is na diens overlijden in 1531 opgevolgd door broer Jan I. Deze Jan trouwde met Anna van Egmond, de weduwe van Philips de Montmorency. Diens stiefzoon, ook Philips van Montmorency genaamd, staat op het rechterluik afgebeeld naast de prins-bisschop van Luik: Johan van Horne, de broer van Jacob II. Omdat Jacob III kinderloos stierf is hij door zijn stiefzoon opgevolgd. Nadat die, ook kinderloos, in Brussel werd onthoofd, kwam er een einde aan het graafschap Horne.

Met de bruikleen van het werk aan de Paterskerk komen vier afgebeelde graven ook dicht bij hun graf te liggen. Jacob III is immers in de Martinuskerk begraven, van graaf Philips (wiens onthoofding in 1568 dit jaar wordt herdacht) is recent ontdekt dat die waarschijnlijk ook in de Paterskerk ligt en niet, zoals lang is gedacht, in de Martinuskerk. In de zomer wil beheerder Bart Maes van de Paterskerk een expositie organiseren over deze ‘gouden eeuw’ die zich in Weert van 1350 tot 1568 afspeelde.

(bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad)

Het drieluik met de Weerter graven van Cor van Geleuken (1920-1986)

Het drieluik met de Weerter graven van Cor van Geleuken (1920-1986)

Jaarrekening 2016 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2016 Paterskerk de Biest

Provincie kent subsidie toe

Op 23 oktober 2013 kregen wij het fantastische bericht dat de Provincie Limburg een subsidie heeft toegekend voor restauratie en herbestemming van het rijksmonument de Paterskerk. De Provincie Limburg subsidieert 50% van de financiering van het project met als voorwaarde dat de restauratie wordt uitgevoerd binnen de looptijd van 1 januari 2014 tot 31 december 2015 en dat er een sluitende begroting wordt voorgelegd. Restauratie van het rijksmonument de Paterskerk is noodzakelijk. De totale restauratiekosten bedragen € 370.000,- waarvan € 155.000,- subsidiabel is en door de Provincie Limburg wordt bijgedragen.
Dat betekent dat Stichting Paterskerk de Biest voor de zware uitdaging staat om de resterende € 215.000,- te financieren om het voortbestaan van de kerk met haar huidige bestemming te garanderen

Nieuws

Foto’s

Publieksprijs 2015

Op alle twaalf genomineerde monumenten in Weert is gestemd. In totaal zijn er 264 stemmen uitgebracht. De monumenten met de meeste stemmen zijn:

  1. Paterskerk met 93 stemmen;
  2. Vier molens met 60 stemmen;
  3. St. Martinuskerk met 26 stemmen.

Motivatie die vaak werd genoemd is dat mensen blij zijn dat monumenten in eer zijn hersteld. Ook het voelbaar en beleefbaar zijn van de historie wordt gewaardeerd. Bijzondere kwaliteiten van bijvoorbeeld een molen en ambachten worden genoemd, maar ook de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Mensen zijn trots op het erfgoed! Het doel om mensen aan het denken te zetten over de rol die monumenten in ons dagelijks leven spelen is daarmee glansrijk geslaagd.

Jaarrekening 2011 Paterskerk de Biest (def)

Jaarrekening 2011 Paterskerk de Biest (def)

Jaarrekening 2012 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2012 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2013 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2013 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2014 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2014 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2015 Paterskerk de Biest

Jaarrekening 2015 Paterskerk de Biest

Artikel Aachener Zeitung

Artikel mevrouw Neitz van de Aachener Zeitung over Weert

Publieksprijs gaat naar Paterskerk

De Erfgoedprijs gaat dit jaar naar de Mariakapel van de Lichtenberg. Dit project is door de jury gekozen als Beste restauratie van Weert. Het publiek kiest de Paterskerk als Beste restauratie van Weert. Deze kerk wint daarmee de Publieksprijs. Dit werd op woensdag 16 december 2015 bekend gemaakt. Het publiek en de deskundige jury konden kiezen uit twaalf genomineerde projecten.

Dit is de tweede keer dat de gemeente Weert de Erfgoedprijs uitreikt, een jaarlijkse prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Met deze prijs zet de gemeente haar culturele erfgoed in de schijnwerpers. Want Weert is trots op haar historie en erfgoed. Het doel van de Erfgoedprijs is Weertenaren aan het denken zetten over (het belang van) het erfgoed. Hiermee wordt aandacht gegenereerd voor monumenten en waardering uitgesproken voor initiatieven die de monumenten ten goede komen.

Erfgoedprijs
De Mariakapel van de Lichtenberg werd na uitvoerig overleg uitgeroepen tot winnaar. De jury motiveerde dit als volgt: “De restauratie van deze kapel is zeer zorgvuldig voorbereid en technisch goed uitgevoerd. Er is nauwkeurig onderzoek gedaan naar het oorspronkelijke ontwerp van de verloren gegane glas-in-loodramen. Deze zijn met veel vakmanschap en met de oorspronkelijke glassoorten teruggebracht. Van de oorspronkelijke deur (die na verdwijning in de jaren ’70 is opgespoord) is vanwege de museale waarde een replica gemaakt en deze is teruggeplaatst. Hetzelfde geldt voor de bekroning met kruis. Het totaal heeft zo weer zijn oorspronkelijke verschijningsvorm teruggekregen. Complimenten voor alle betrokken partijen.”

Publieksprijs
Op alle twaalf genomineerde monumenten is gestemd. In totaal zijn er 264 stemmen uitgebracht. De monumenten met de meeste stemmen zijn:

  1. Paterskerk met 93 stemmen;
  2. Vier molens met 60 stemmen;
  3. St. Martinuskerk met 26 stemmen.

Motivatie die vaak werd genoemd is dat mensen blij zijn dat monumenten in eer zijn hersteld. Ook het voelbaar en beleefbaar zijn van de historie wordt gewaardeerd. Bijzondere kwaliteiten van bijvoorbeeld een molen en ambachten worden genoemd, maar ook de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Mensen zijn trots op het erfgoed! Het doel om mensen aan het denken te zetten over de rol die monumenten in ons dagelijks leven spelen is daarmee glansrijk geslaagd.

Levend houden van herinneringen
Ook de jury was aangenaam verrast door de goede staat van onderhoud van de monumenten in Weert. Het zijn allemaal lovenswaardige projecten, die het stuk voor stuk waard zijn behouden te blijven. Het zijn betekenisvolle projecten die herinneringen aan het verleden levend houden. Soms betreft het een eenmalige inspanning voor restauratie, vaak ook is het een constante uitdaging om een monument in goede staat te houden. Alle genomineerde projecten hebben, zonder uitzondering, een positieve uitstraling op hun omgeving. De jury hoopt dat er een stimulans uitgaat van deze prijs voor eigenaren en gebruikers om zich te blijven inspannen voor hun monument.

Volg de winnende monumenten
De winnaars van de Erfgoedprijs (Mariakapel) en de Publieksprijs (Paterskerk) krijgen een blijvend aandenken in de vorm van een oorkonde. Belangrijker is de aandacht die de winnaars krijgen. Zo zijn ze een jaar lang permanent op de Facebookpagina Erfgoed in Weert te zien. Like de pagina www.facebook.com/erfgoedweert en blijf op de hoogte van de nieuwtjes over de monumenten in Weert.

Winnaars podiumcadeaukaart
Bij het stemmen op de genomineerde monumenten, konden deelnemers een podiumcadeaukaart winnen voor de beste motivatie. Dit zijn de winnaars:
De beste motivatie van stemmers tot en met 20 jaar is van Joris Ansems. Hij koos voor de Paterskerk met de volgende reden: “Omdat deze oude kerk nu helemaal is omgetoverd tot een sfeervolle kerk. Ook zijn alle karakteristieke details behouden gebleven. Echt een top restauratie!”
De beste motivatie in de categorie inzenders 20+ is van Marion van de Sande, ook voor de Paterskerk: “Ten eerste is dit een restauratieproject van de lange adem, niet iets waarmee je een jaar flink bezig bent om vervolgens achterover te kunnen gaan zitten en genieten van het gedane werk. Dit project is dermate groot en veelomvattend dat je daar een heel lange periode mee bezig bent. Ten tweede vind ik het belangrijk dat een gebouw wat zó oud is en zijn oorspronkelijke functie kwijt is, zo goed hergebruikt wordt zonder dat daarbij de oorspronkelijke functie onzichtbaar wordt. Ten derde vind ik het prettig dat de bewoners van Weert en omstreken kunnen blijven genieten van dit gebouw zoals men dat vroeger ook kon, maar dan op een andere manier. Maar toch, men blijft kunnen samenkomen in dit gebouw zoals men vroeger kon. Ook wordt er heel goed gebruik gemaakt van de (social) media om dit gebouw en haar mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Kortom op vele fronten verdient de Paterskerk de Erfgoedprijs en de steun van deze gemeente en haar inwoners!”

Jury
De onafhankelijke en deskundige jury bestond uit:

  • Mevrouw Ingrid Beckers, restauratiearchitect, lid van Monumenten-welstandscommissie en commissie Cultuurhistorie Weert;
  • De heer Frans Beckers, oud-burgemeester Stramproy en Schinnen, bestuur Federatie Welstand (landelijk), oud-voorzitter Welstandscommissie Weert e.o.;
  • De heer Cees Metz, voorzitter stichting Architectuurlijk Weert, oud-voorzitter Welstandscommissie Weert en architect.

Chillen, loungen en culinair genieten

Ook dit jaar kunnen liefhebbers van mooie wijnen en lekkere hapjes genieten van een pup-up Lounge 1461 in de prachtige, monumentale ambiance van de Paterskerk op de Biest. Dagelijks geopend van 14.00 uur. (op zaterdagavond 12 december en vrijdagavond 18 december gesloten.

Winterbarbecue
Op zondag 13, 20 december en 3 januari is er onbeperkt BBQ, authentieke ambachtelijke heerlijkheden bereid door chef Paul Silvertand van Silverlicious. € 19,50 p.p. voor volwassenen en € 14,50 p.p. voor kinderen t/m 12 jaar, excl. dranken. Reserveer via info@paterskerk.nl.

Expositie “Weert is veranderd, een reis door de tijd”
Stap terug in de Weerter geschiedenis. Er worden foto’s geprojecteerd van o.a. het stadscentrum, handel & industrie, oorlog & bevrijding, eten & drinken en het rijke roomse leven in Weert en de Paterskerk.

Bekijk de menukaart