Stichting Paterskerk de Biest stelt zich ten doel het restaureren en instandhouden van de uit 1461 stammende Minderbroederskerk op de Biest 43 te Weert. De aard en de geschiedenis van deze laatgotische kloosterkerk, ook wel Paterskerk genoemd, vraagt om gepast gebruik in een religieuze en sociaal-culturele sfeer.

Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status. Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Logo ANBI

Bankrelatie: NL16INGB0662866207 t.n.v. Stichting Paterskerk de Biest