Stichting Paterskerk de Biest stelt zich ten doel het restaureren en instant houden van de uit 1461 stammende Minderbroeders kerk op de Biest 43 te Weert Microsoft visio download. De aard en de geschiedenis van deze laatgotische kloosterkerk, ook wel Paterskerk genoemd, vraagt om gepast gebruik in een religieuze en sociaal-culturele sfeer 다운로드.

Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status. Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 다운로드.

Logo ANBI

Bankrelatie: NL16INGB0662866207 t.n.v 사의찬미 ost 다운로드. Stichting Paterskerk de Biest