Stichting Paterskerk de Biest stelt zich ten doel het restaureren en in stand houden van de uit 1461 stammende Minderbroeders kerk op de Biest 43 te Weert Microsoft visio download. De aard en de geschiedenis van deze laatgotische kloosterkerk, ook wel Paterskerk genoemd, vraagt om gepast gebruik in een religieuze en sociaal-culturele sfeer 다운로드. De Paterskerk kreeg in 1967 een status als rijksmonument.

Van slechts 13 van de 57 middeleeuwse kloosters in Nederland is de kerk bewaard. Acht kerken worden nog voor de eredienst gebruikt, waarvan de Paterskerk in Weert de enige middeleeuwse kerk is die door oorspronkelijke orde, de minderbroeders Franciscanen, onafgebroken sinds 1461 wordt gebruikt 다운로드.

Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status. Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 사의찬미 ost 다운로드.

Logo ANBI

Bankrelatie: NL16INGB0662866207 t.n.v. Stichting Paterskerk de Biest