Drieluik Weerter graven in Paterskerk

In de Paterskerk is sinds deze week een drieluik te zien met daarop de graven van Weert. Het schilderij van Cor van Geleuken is hierdoor na bijna veertig jaar weer voor publiek te zien 한양 폰트 다운로드.

Het drieluik met de vijf graven van Weert, geschilderd door Cor van Geleuken uit Stramproy, lag jaren te verstoffen op de zolder van het museum 확장자 없는 파일 다운로드. Sinds het stadhuis van de Markt naar de Beekstraat verhuisde, sierde het immers niet de raadszaal meer. Maar sinds deze week heeft het een veel betere plek gekregen: in de Paterskerk waar de meeste afgebeelde graven ook liggen begraven 다운로드.

Op het ‘triptiek der graven van Horne’ staan afgebeeld: op het middenpaneel de eerste graven van Horne Jacob I en diens zoon Jacob II met op de achtergrond het Minderbroedersklooster dat Jacob I (vandaar de monnikspij) na het overlijden van diens vrouw liet stichten 교통 신호등. Op het linkerpaneel staan Jan I en Jacob III afgebeeld. Jacob III liet de Martinuskerk van Weert met de toren afbouwen en is na diens overlijden in 1531 opgevolgd door broer Jan I 티스플라인 다운로드. Deze Jan trouwde met Anna van Egmond, de weduwe van Philips de Montmorency. Diens stiefzoon, ook Philips van Montmorency genaamd, staat op het rechterluik afgebeeld naast de prins-bisschop van Luik: Johan van Horne, de broer van Jacob II 다운로드. Omdat Jacob III kinderloos stierf is hij door zijn stiefzoon opgevolgd. Nadat die, ook kinderloos, in Brussel werd onthoofd, kwam er een einde aan het graafschap Horne 다운로드.

Met de bruikleen van het werk aan de Paterskerk komen vier afgebeelde graven ook dicht bij hun graf te liggen. Jacob III is immers in de Martinuskerk begraven, van graaf Philips (wiens onthoofding in 1568 dit jaar wordt herdacht) is recent ontdekt dat die waarschijnlijk ook in de Paterskerk ligt en niet, zoals lang is gedacht, in de Martinuskerk 다운로드. In de zomer wil beheerder Bart Maes van de Paterskerk een expositie organiseren over deze ‘gouden eeuw’ die zich in Weert van 1350 tot 1568 afspeelde 다운로드.

(bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad)