Houd de paterskerk onder dak
De Paterskerk verdient vakkundig onderhoud. Deels worden deze kostbare werkzaamheden met rijkssubsidie en provinciale subsidie gefinancierd. Maar de zogenaamde “eigen bijdrage” liegt er niet om! Nu het dak met nieuwe leien belegd is, moet het weer een mensenleven lang waterdicht zijn.

Verkoop
De Franciscanen besloten in 1997 tot verkoop van hun klooster aan de Biest, omdat de verzorging van oudere broeders een moderne aanpak vereiste. De kerk werd echter buiten de verkoop gehouden. Stichting Paterskerk de Biest werd eigenaar. Met de doelstelling het gebouw voor Weert en omgeving te bewaren Dit willen we bereiken door passend gebruik te maken van de prachtige ruimte.

Exploitatie
De exploitatie van zo’n monumentaal gebouw gaat niet van een leien dakje. Manifestaties, voorstellingen of exposities die binnen een kerkgebouw passen, brengen weinig geld in het laatje. Willen we de spirituele sfeer van het gebouw behouden, dan zijn we ook aangewezen op de goodwill van mensen. We zijn daarom op zoek naar een kring van mensen die jaarlijks minstens € 30,- willen bestemmen voor dit doel.

U kunt dit geld overmaken via een doorlopende machtiging of via IBAN NL16INGB0662866207. Wij van onze kant zullen u dan informeren over de programma’s. Tevens organiseren wij éénmaal per jaar een ‘extraatje’ voor allen die de kerk onder dak houden!

ANBI
Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status. Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Verbeteringen
In de afgelopen jaren heeft Stichting Paterskerk de Biest een aantal verbeteringen aan de kerk laten uitvoeren Deze ondernemingen droegen deels in natura hun steentje bij:
Smeets Bouw – heropenen hoofdingang
Mertens Bouwbedrijf – terugplaatsen gedenksteen fam. Costerius
Derkcx Staalbouw – vervaardigen en ophangen staalconstructie
Hartholt Audio en Video – geluid en installatie
Meulen Groep – bouwen van een opbergruimte in de zijbeuk