Houd de paterskerk onder dak
De Paterskerk verdient vakkundig onderhoud. Deels worden deze kostbare werkzaamheden met rijkssubsidie en provinciale subsidie gefinancierd 다운로드. Maar de zogenaamde “eigen bijdrage” liegt er niet om! Nu het dak met nieuwe leien belegd is, moet het weer een mensenleven lang waterdicht zijn.

Verkoop
De Franciscanen besloten in 1997 tot verkoop van hun klooster aan de Biest, omdat de verzorging van oudere broeders een moderne aanpak vereiste 다운로드. De kerk werd echter buiten de verkoop gehouden. Stichting Paterskerk de Biest werd eigenaar. Met de doelstelling het gebouw voor Weert en omgeving te bewaren Dit willen we bereiken door passend gebruik te maken van de prachtige ruimte 노트북 한글자막.

Exploitatie
De exploitatie van zo’n monumentaal gebouw gaat niet van een leien dakje. Manifestaties, voorstellingen of exposities die binnen een kerkgebouw passen, brengen weinig geld in het laatje 한글 이력서 다운로드. Willen we de spirituele sfeer van het gebouw behouden, dan zijn we ook aangewezen op de goodwill van mensen. We zijn daarom op zoek naar een kring van mensen die jaarlijks minstens € 30,- willen bestemmen voor dit doel 캐피탈리즘 다운로드.

U kunt dit geld overmaken via een doorlopende machtiging of via IBAN NL16INGB0662866207. Wij van onze kant zullen u dan informeren over de programma’s 시티헌터 다운로드. Tevens organiseren wij éénmaal per jaar een ‘extraatje’ voor allen die de kerk onder dak houden!

ANBI
Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status 다운로드. Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 파워 포인트 개체 다운로드.

Verbeteringen
In de afgelopen jaren heeft Stichting Paterskerk de Biest een aantal verbeteringen aan de kerk laten uitvoeren Deze ondernemingen droegen deels in natura hun steentje bij:
Smeets Bouw – heropenen hoofdingang
Mertens Bouwbedrijf – terugplaatsen gedenksteen fam 다운로드. Costerius
Derkcx Staalbouw – vervaardigen en ophangen staalconstructie
Hartholt Audio en Video – geluid en installatie
Meulen Groep – bouwen van een opbergruimte in de zijbeuk