Wandkleden in applicatietechniek van Greet Boekholt
Greet Boekholt (Rijkevoort 1939 – Weert 2018) woonde en werkte in Weert. Ze heeft opdrachten uitgevoerd in binnen- en buitenland voor particulieren, bedrijven en openbare gebouwen. Uit haar eigen collectie heeft zij een aantal wandkleden geschonken aan Stichting Paterskerk de Biest 리눅스 gcc. In deze wandkleden zijn haar dagboekaantekeningen uitgewerkt tot monumentale textielwerken, waaruit bewondering blijkt voor natuur, literatuur, historie, muziek, religie; het medeleven met de wereld om haar heen is een steeds terugkerend thema. www.greetboekholt.nl 

Greet Boekholt

Greet Boekholt

MATTHÄUS PASSION
Al vanaf de vroeg-Christelijke tijd werden gedurende de passietijd de lijdensevangeliën over het verraad, de veroordeling, de kruisweg en het sterven aan het kruis van de 33-jarige Jezus, in de kerken gezongen Microsoft office 2010 professional download. Vanaf de 12de eeuw werden de rollen verdeeld. In de Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach (1685 Eisenbach – 1750 Leipzig)) wordt het verhaal gezongen in recitatiefvorm, afgewisseld met meerstemmige koren, koralen, aria’s, arioso’s en duetten. De Passion ging op Goede Vrijdag 11 april 1727 in première in de Thomaskirche te Leipzig. De evangelietekst is genomen uit Mattheus 26 – 27, ze wordt door een tenor, de evangelist, op een melodieuze toon gezegd 고클래식. De teksten van aria’s en arioso’s zijn van de hand van Bachs vaste tekstdichter Picander. De koralen, vaak volksliederen, zijn ontleend aan bestaande zangbundels uit de tijd van Bach. Deze Matthäus Passion is gecomponeerd voor dubbel koor, dubbelorkest en dubbel bezette solisten die door een of meerdere solo-instrumenten begeleid worden 포토샵 cs6 응용 프로그램 다운로드. Ze bestaat uit twee delen, elk met een openings- en slotkoor.

Matthäus-Passion

Matthäus Passion

De Matthäus Passion zoals u die hier afgebeeld ziet, is ingedeeld in 72 taferelen. Er zijn enkele afdrukken van de oorspronkelijke uitgave in verwerkt. 68 collages volgen het lijdensverhaal. De collages zijn gemaakt op witte katoen, geverfd in de kleuren van de solisten: oker/geel sopraan roze/rood alt bruinig tenor zwartachtig bas aangevuld met applicatie, borduurwerk, tekenwerk, verf en fotoafdrukken 다운로드.
Al jarenlang speelt onze dochter Maaike elk jaar vele malen de ontroerende solo-gambapartij bij de zang van een tenor en een bas. Vaak gingen wij met haar mee en hoe vaker ik de Passion hoorde en zag, hoe meer beelden en kleuren zich in mijn hoofd nestelden en na enkele jaren wist ik: zo doe ik het – ik begon en heb er een jaar aan gewerkt.

Orgel

Orgel

ORGEL
Als je een kathedraal binnenkomt en er klinkt een orgel, ga je zitten – laat je je er door overweldigen – word je stil – voel je je klein en nietig op de doolhofvloer – vol verwondering en bewondering strek je je handen – door het rozet van de glas-inloodramen parelt de zon in alle kleuren 다운로드. Op dit kleed de afbeelding van een van de oudste orgels uit de 14de eeuw.

Jeruzalem stad in het rood

Jeruzalem stad in het rood

JERUZALEM – STAD IN ROOD
Het koor van W. zong de Klaagliederen van Jeremias (over de brandende stad Jeruzalem): Ach, hoe eenzaam zit zij neer De eens zo volkrijke stad Hoe blijft zij als weduwe achter De machtige onder de volken…
De stad Jeruzalem werd vergeleken met een weduwe die eenzaam achter blijft… En dan denk je: Wat is een stad, wat is een dorp, wat is een huis, wat is een nest, een cocon, wat is een baarmoeder vue 파일? En hoe beschut en beschermt men tegen inbraak, tegen oorlog, tegen de vijand, tegen bliksem, tegen vuur, tegen overstroming: een gracht, een wal, een muur, een heg, lindebomen, een omheining (wilgenstokjes uit onze tuin!)
Want om niet alleen te zijn zoekt men zich liefde, zoekt men zich een god…

Drieluik in groen

Drieluik in groen

DRIELUIK IN GROEN
Sterven is geen einde – het is overgang – er is geen begin en geen einde – enkel wisseling – geboorte en dood der bladeren zijn de snelle wervelingen der draaikolk welker kringen langzaam omgaan tussen de sterren….
De cirkel, de volmaakte vorm, zonder begin en einde. Het vierkant: de constructie van de mens. Deze 3 kleden: eerbetoon aan Leonardo da Vinci eerbetoon aan de pure wiskunde – getal en ruimte

Vrije Val

Vrije Val

VRIJE VAL MET VARENS – ALS JE VALT VANGEN WE JE
Ze wil dansen, als een vogel, als een vlinder –ze wil zich onttrekken aan de aarde – vrij in de lege ruimte 프로듀스 48 12 회 다운로드. Je valt – de zon is te hoog, de lucht te ijl, de wind te stormachtig. Word je opgevangen? Brandende brandnetels die prikken en striemen? Zachte varens als een zacht bed? Zachte armen en uitgespreide handen? En je staat op en wandelt de wereld door….

Requiem voor de doden

Requiem voor de doden

REQUIEM VOOR DE 68 DODEN OP HET PLEIN VAN SERAJEVO
1994 Op de radio: Één schot en er vallen op een mooie ochtend 68 doden op een marktplein in Serajevo: het ene volk staat tegen het andere op 아이폰 대용량 앱 다운로드. Waarom? Het is daar, het is hier, het is overal en altijd. 68 doden, dubbel zovele voetstappen die nooit meer gaan. Ze laten er hun voetstappen achter op dat plein, hun manden met brood en appels vallen over het plaveisel. Ze strekken hun armen: de bloedrode V van vrijheid in de vingers.

Godinnen der Liefde

Godinnen der Liefde

ARTEMIS – APHRODITE, GODINNEN DER LIEFDE
De twee langgerekte godinnen in blauw omsluiten een 5-delig werk 다운로드. In het midden (niet meer aanwezig) een zwarte madonna met er om heen Maria’s van allerlei tijden. Er onder Cybile en afbeeldingen van Venus en oermoeders zoals die ook al in de prehistorie en in de hele wereld gemaakt werden, van klei, of steen, of hout en vaak als grafgiften (idolen) werden meegegeven. Er bovenop als een kroontje in driehoekvorm 3 Anna’s ter drieën : Anna – Maria – Jezus. Aphrodite en Artemis omsluiten het. Twee grote godinnen die we aantroffen in het museum van Efeze in Turkije. De doeken in blauw verwijzen naar de grote traditie van de vrouw als oermoeder, als doorgeefster van alle menselijk leven. De verering die men de godinnen van de Romeinen, de Grieken, maar ook van vele andere volken voor hen, zich schiepen, werd rond het jaar 0 overgedragen op Maria. zij allen: Symbolen van de vrouwelijke liefde

Plattegronden (Paterskerk en Martinuskerk)

Plattegronden (Paterskerk en Martinuskerk)

TWEE PLATTEGRONDEN – MARTINUSKERK – PATERSKERK
Plattegronden zijn erg intrigerend. Vooral van kerken. Ze zijn grafisch, een mooi lijnenspel. Vaak ligt er een kruisvorm aan ten grondslag en sluit een koepel het af. Weert heeft twee monumentale oude kerken, gedeeltelijk daterend uit de vroege Middeleeuwen. Hier ziet u de afbeeldingen van de oudste ontwerpen. Links de Paterskerk – de kerk van de Franciscanen die hier hun klooster hebben. De kerk is dus ook toegewijd aan de H. Franciscus – de heilige van dieren, planten en het Zonnelied. Rechts de Martinuskerk in het midden van de stad, die toegewijd is aan de H. Martinus, die zittend op zijn paard zijn mantel aan een naakte bedelaar gaf.

 

Op afspraak