Op 19 december 2014 werd voor het eerst de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt 센스 리더 다운로드. Dit is een nieuwe jaarlijkse prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. De Erfgoedprijs gaat dit jaar naar de Paterskerk 윈도우10 1903 iso 다운로드. Dit monument is door de jury gekozen als Mooiste monument van Weert. Het publiek kiest de Moeselkapel als Mooiste monument van Weert. De kapel wint daarmee de Publieksprijs 다운로드. Het publiek en de deskundige jury konden kiezen uit 16 genomineerde monumenten, elk stapsteen in de geschiedenis van Weert.

Het jubileumjaar Weert 600 jaar stad stond bol van allerhande activiteiten en het vieren van onze geschiedenis 삼성 갤럭시 글꼴 다운로드. Dit is dus een goed moment om aandacht en waardering te besteden aan de nog zichtbare getuigen daarvan. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met de uitreiking van de Erfgoedprijs 다운로드. Ook is het de bedoeling mensen aan het denken te zetten over het belang van ons erfgoed. Daarvoor heeft de gemeente Weert begin dit jaar het Monumentenbeleidsplan vastgesteld 벅스 동영상. Een van de acties hierin is het uitreiken van de Erfgoedprijs.

Motivatie
Rijksmonument de Paterskerk (1461) maakt deel uit van het klooster op de Biest, vroeger de Aldenborgh 다운로드. Dit was vanaf circa 1250 het eerste versterkte huis van Weert en de bestuurszetel van de graven van Horne. Daarmee is de Paterskerk een belangrijke stapsteen in de geschiedenis van Weert 다운로드. In 1461 werd de Aldenborgh geschonken aan de Minderbroeders Franciscanen als klooster. Ook nu vervult de Paterskerk een rol in het openbare leven van de Weertenaar 다운로드. De huidige Paterskerk heeft een monumentale ambiance waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar tentoonstellingen te zien zijn. Er worden feestelijke en plechtige bijeenkomsten gehouden 카카오 tv 다운로드. De band met het verleden wordt voor de bezoeker direct zichtbaar en beleefbaar.

Bekroning met Erfgoedprijs
De Paterskerk werd na uitvoerig overleg en in nek-aan-nekrace met de St. Martinuskerk uitgeroepen tot winnaar. De jury motiveerde dit als volgt: “De Paterskerk is van belang geweest in zowel de kerkelijke als de wereldlijke maatschappij. Het heeft veel invloed gehad op de 600 jaar Weert die dit jaar gevierd wordt. En ook nu nog sprankelt en bruist het van nieuwe activiteiten in de geest van de Franciscanen. Hiermee staat het monument midden in de hedendaagse samenleving. De jury wenst de Paterskerk toe dat dit ook in de toekomst zo blijft.”

De jury was verrast door de grote diversiteit van de genomineerde monumenten. In dit jubileumjaar van Weert 600 jaar stad heeft de jury doorslaggevend belang gehecht aan de rol van het monument in het ontstaan en de ontwikkeling van Weert als stad. Ook het belang voor de Weertenaren door de eeuwen heen is meegewogen. De jury selecteerde de volgende top 3 van monumenten:
• Het station;
• De St. Martinuskerk;
• De Paterskerk.

Oorkonde Erfgoedprijs Weert 2014 toegekend door de jury.
Oorkonde Erfgoedprijs Weert 2014 toegekend door de jury.

De onafhankelijke en deskundige jury bestond uit:
• Mevrouw Ingrid Beckers, lid Monumenten-welstandscommissie (voorzitter van de jury).
• De heer Karel Majoor, voorzitter Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
• De heer Cees Metz, voorzitter stichting Architectuurlijk Weert.