Help de Paterskerk Weert haar stem te behouden: doneer nu voor een nieuwe geluidsinstallatie

De historische Paterskerk in Weert, al meer dan 560 jaar een centrale ontmoetingsplek, heeft uw hulp nodig! De geluidsinstallatie van deze monumentale kerk is helaas aan vervanging toe 다운로드. Om deze bijzondere plek haar stem te laten behouden, vragen wij uw steun voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. De Paterskerk, gelegen in het hart van Weert aan de Biest, is niet alleen een belangrijk religieus erfgoed maar ook een bruisend centrum voor culturele evenementen, tentoonstellingen, feestelijke en plechtige bijeenkomsten 다운로드. Van slechts 13 van de 57 middeleeuwse kloosters in Nederland is de kerk bewaard. Als enige van de slechts acht kerken van de in Nederland die sinds de middeleeuwen nog steeds in gebruik is door de oorspronkelijke orde de minderbroeders franciscanen, speelt de Paterskerk een unieke rol in het huidige stadsleven van Weert Putty key generator download.

Het vervangen van de geluidsinstallatie is een kostbare aangelegenheid, zeker gezien de uitdagingen die het aanleggen van een moderne installatie in een eeuwenoud monument met zich meebrengt 미월전 다운로드. De investering bedraagt ruim € 23.000,-, een bedrag dat de stichting Paterskerk de Biest niet zonder uw hulp kan opbrengen. Wilt u bijdragen aan het behoud van de stem van de Paterskerk en het voortzetten van de eeuwenlange traditie van ontmoeting, viering en cultuur in het centrum van Weert 다운로드? Doneer dan nu een bedrag op IBAN NL16INGB0662866207 t.n.v. Stichting Paterskerk de Biest. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en helpt ons om dit unieke stukje geschiedenis levend te houden voor toekomstige generaties 노트5 펌웨어. Stichting Paterskerk de Biest heeft sinds 1-1-2009 de ANBI-status. Giften gedaan aan Stichting Paterskerk de Biest zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen doordat de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 다운로드.

Alvast hartelijk dank voor uw steun en samen zorgen we ervoor dat de Paterskerk haar stem behoudt!

 

Drieluik Weerter graven in Paterskerk

In de Paterskerk is sinds deze week een drieluik te zien met daarop de graven van Weert. Het schilderij van Cor van Geleuken is hierdoor na bijna veertig jaar weer voor publiek te zien 한양 폰트 다운로드.

Het drieluik met de vijf graven van Weert, geschilderd door Cor van Geleuken uit Stramproy, lag jaren te verstoffen op de zolder van het museum 확장자 없는 파일 다운로드. Sinds het stadhuis van de Markt naar de Beekstraat verhuisde, sierde het immers niet de raadszaal meer. Maar sinds deze week heeft het een veel betere plek gekregen: in de Paterskerk waar de meeste afgebeelde graven ook liggen begraven 다운로드.

Op het ‘triptiek der graven van Horne’ staan afgebeeld: op het middenpaneel de eerste graven van Horne Jacob I en diens zoon Jacob II met op de achtergrond het Minderbroedersklooster dat Jacob I (vandaar de monnikspij) na het overlijden van diens vrouw liet stichten 교통 신호등. Op het linkerpaneel staan Jan I en Jacob III afgebeeld. Jacob III liet de Martinuskerk van Weert met de toren afbouwen en is na diens overlijden in 1531 opgevolgd door broer Jan I 티스플라인 다운로드. Deze Jan trouwde met Anna van Egmond, de weduwe van Philips de Montmorency. Diens stiefzoon, ook Philips van Montmorency genaamd, staat op het rechterluik afgebeeld naast de prins-bisschop van Luik: Johan van Horne, de broer van Jacob II 다운로드. Omdat Jacob III kinderloos stierf is hij door zijn stiefzoon opgevolgd. Nadat die, ook kinderloos, in Brussel werd onthoofd, kwam er een einde aan het graafschap Horne 다운로드.

Met de bruikleen van het werk aan de Paterskerk komen vier afgebeelde graven ook dicht bij hun graf te liggen. Jacob III is immers in de Martinuskerk begraven, van graaf Philips (wiens onthoofding in 1568 dit jaar wordt herdacht) is recent ontdekt dat die waarschijnlijk ook in de Paterskerk ligt en niet, zoals lang is gedacht, in de Martinuskerk 다운로드. In de zomer wil beheerder Bart Maes van de Paterskerk een expositie organiseren over deze ‘gouden eeuw’ die zich in Weert van 1350 tot 1568 afspeelde 다운로드.

(bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad)

Publieksprijs gaat naar Paterskerk

De Erfgoedprijs gaat dit jaar naar de Mariakapel van de Lichtenberg. Dit project is door de jury gekozen als Beste restauratie van Weert. Het publiek kiest de Paterskerk als Beste restauratie van Weert. Deze kerk wint daarmee de Publieksprijs. Dit werd op woensdag 16 december 2015 bekend gemaakt. Het publiek en de deskundige jury konden kiezen uit twaalf genomineerde projecten 다운로드.

Dit is de tweede keer dat de gemeente Weert de Erfgoedprijs uitreikt, een jaarlijkse prijs voor onroerend erfgoed zoals monumenten, cultuurlandschap en archeologie. Met deze prijs zet de gemeente haar culturele erfgoed in de schijnwerpers. Want Weert is trots op haar historie en erfgoed. Het doel van de Erfgoedprijs is Weertenaren aan het denken zetten over (het belang van) het erfgoed 다운로드. Hiermee wordt aandacht gegenereerd voor monumenten en waardering uitgesproken voor initiatieven die de monumenten ten goede komen.

Erfgoedprijs
De Mariakapel van de Lichtenberg werd na uitvoerig overleg uitgeroepen tot winnaar. De jury motiveerde dit als volgt: “De restauratie van deze kapel is zeer zorgvuldig voorbereid en technisch goed uitgevoerd. Er is nauwkeurig onderzoek gedaan naar het oorspronkelijke ontwerp van de verloren gegane glas-in-loodramen 다운로드. Deze zijn met veel vakmanschap en met de oorspronkelijke glassoorten teruggebracht. Van de oorspronkelijke deur (die na verdwijning in de jaren ’70 is opgespoord) is vanwege de museale waarde een replica gemaakt en deze is teruggeplaatst. Hetzelfde geldt voor de bekroning met kruis. Het totaal heeft zo weer zijn oorspronkelijke verschijningsvorm teruggekregen. Complimenten voor alle betrokken partijen.”

Publieksprijs
Op alle twaalf genomineerde monumenten is gestemd 다운로드. In totaal zijn er 264 stemmen uitgebracht. De monumenten met de meeste stemmen zijn:

  1. Paterskerk met 93 stemmen;
  2. Vier molens met 60 stemmen;
  3. St. Martinuskerk met 26 stemmen.

Motivatie die vaak werd genoemd is dat mensen blij zijn dat monumenten in eer zijn hersteld. Ook het voelbaar en beleefbaar zijn van de historie wordt gewaardeerd 렉스퍼트 뷰어. Bijzondere kwaliteiten van bijvoorbeeld een molen en ambachten worden genoemd, maar ook de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Mensen zijn trots op het erfgoed! Het doel om mensen aan het denken te zetten over de rol die monumenten in ons dagelijks leven spelen is daarmee glansrijk geslaagd.

Levend houden van herinneringen
Ook de jury was aangenaam verrast door de goede staat van onderhoud van de monumenten in Weert 건메탈. Het zijn allemaal lovenswaardige projecten, die het stuk voor stuk waard zijn behouden te blijven. Het zijn betekenisvolle projecten die herinneringen aan het verleden levend houden. Soms betreft het een eenmalige inspanning voor restauratie, vaak ook is het een constante uitdaging om een monument in goede staat te houden. Alle genomineerde projecten hebben, zonder uitzondering, een positieve uitstraling op hun omgeving 강남스타일. De jury hoopt dat er een stimulans uitgaat van deze prijs voor eigenaren en gebruikers om zich te blijven inspannen voor hun monument.

Volg de winnende monumenten
De winnaars van de Erfgoedprijs (Mariakapel) en de Publieksprijs (Paterskerk) krijgen een blijvend aandenken in de vorm van een oorkonde. Belangrijker is de aandacht die de winnaars krijgen. Zo zijn ze een jaar lang permanent op de Facebookpagina Erfgoed in Weert te zien. Like de pagina www.facebook.com/erfgoedweert en blijf op de hoogte van de nieuwtjes over de monumenten in Weert 다운로드.

Winnaars podiumcadeaukaart
Bij het stemmen op de genomineerde monumenten, konden deelnemers een podiumcadeaukaart winnen voor de beste motivatie. Dit zijn de winnaars:
De beste motivatie van stemmers tot en met 20 jaar is van Joris Ansems. Hij koos voor de Paterskerk met de volgende reden: “Omdat deze oude kerk nu helemaal is omgetoverd tot een sfeervolle kerk 다운로드. Ook zijn alle karakteristieke details behouden gebleven. Echt een top restauratie!”
De beste motivatie in de categorie inzenders 20+ is van Marion van de Sande, ook voor de Paterskerk: “Ten eerste is dit een restauratieproject van de lange adem, niet iets waarmee je een jaar flink bezig bent om vervolgens achterover te kunnen gaan zitten en genieten van het gedane werk. Dit project is dermate groot en veelomvattend dat je daar een heel lange periode mee bezig bent. Ten tweede vind ik het belangrijk dat een gebouw wat zó oud is en zijn oorspronkelijke functie kwijt is, zo goed hergebruikt wordt zonder dat daarbij de oorspronkelijke functie onzichtbaar wordt 다운로드. Ten derde vind ik het prettig dat de bewoners van Weert en omstreken kunnen blijven genieten van dit gebouw zoals men dat vroeger ook kon, maar dan op een andere manier. Maar toch, men blijft kunnen samenkomen in dit gebouw zoals men vroeger kon. Ook wordt er heel goed gebruik gemaakt van de (social) media om dit gebouw en haar mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Kortom op vele fronten verdient de Paterskerk de Erfgoedprijs en de steun van deze gemeente en haar inwoners!”

Jury
De onafhankelijke en deskundige jury bestond uit:

  • Mevrouw Ingrid Beckers, restauratiearchitect, lid van Monumenten-welstandscommissie en commissie Cultuurhistorie Weert;
  • De heer Frans Beckers, oud-burgemeester Stramproy en Schinnen, bestuur Federatie Welstand (landelijk), oud-voorzitter Welstandscommissie Weert e.o.;
  • De heer Cees Metz, voorzitter stichting Architectuurlijk Weert, oud-voorzitter Welstandscommissie Weert en architect.

Chillen, loungen en culinair genieten

Ook dit jaar kunnen liefhebbers van mooie wijnen en lekkere hapjes genieten van een pup-up Lounge 1461 in de prachtige, monumentale ambiance van de Paterskerk op de Biest 사진 전송 다운로드. Dagelijks geopend van 14.00 uur. (op zaterdagavond 12 december en vrijdagavond 18 december gesloten.

Winterbarbecue
Op zondag 13, 20 december en 3 januari is er onbeperkt BBQ, authentieke ambachtelijke heerlijkheden bereid door chef Paul Silvertand van Silverlicious 다운로드. € 19,50 p.p. voor volwassenen en € 14,50 p.p. voor kinderen t/m 12 jaar, excl. dranken. Reserveer via info@paterskerk.nl 실버 라이트 파일 다운로드.

Expositie “Weert is veranderd, een reis door de tijd”
Stap terug in de Weerter geschiedenis Exerd download. Er worden foto’s geprojecteerd van o.a. het stadscentrum, handel & industrie, oorlog & bevrijding, eten & drinken en het rijke roomse leven in Weert en de Paterskerk 다운로드.

Bekijk de menukaart

Pasen sinds 52 jaar weer -tijdelijk- in de Grote Paterskerk Weert

Momenteel wordt de Paterskerk in Weert gerestaureerd. De restauratie is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Stichting Paterskerk de Biest en particuliere donateurs. Tijdens de Paasdagen zijn er tal van activiteiten in de Paterskerk. Vanwege de restauratie van het glas-in-lood in het koor vinden alle vieringen voor het eerst sinds 52 jaar weer –tijdelijk- plaats in de grote kerk 다운로드. Op Paasmaandag is de onthulling van een door Greet Boekholt vervaardigd en geschonken kunstwerk; 72 taferelen m.b.t. de Matthäuspassion van J.S. Bach.

 

Woensdag 1 april
Paas-epos
Pasen is een groots gebeuren. Twee werelden komen bij elkaar: leven en dood, liefde en afwijzing, neergang en opstanding, Godverlatenheid en een nieuwe Geest, uiterlijkheid en innerlijkheid, een donker buiten en een verlicht binnen 다운로드.

Het wonder van Pasen geeft de leerlingen de kracht de fakkel van hun leermeester over te nemen en de wereld in te dragen. Zij ervaren de levende aanwezigheid van rabbi Jezus binnen henzelf. Dat is Pasen.
Stephen Boonzaaijer heeft daar een epos over geschreven, dat hij voordraagt in de weken voor Pasen: het Paasepos. Als dichter kruipt hij in de huid van Maria van Magdala, Petrus, Judas en een buitenstaander 다운로드. Zij weigeren te leven in een wereld zonder Jezus. De hemel gaat open en bevestigt hun opstandigheid met een ervaring van de Levende. Zo kunnen zij de dood tegenspreken, het kruisgebeuren overstijgen en de boodschap van liefde radicaliseren. Toegang is gratis, aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur.

 

Donderdag 2 april
Witte Donderdag
Witte Donderdag is in het katholieke Paasfeest een belangrijke dag Ldap admin download. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor ‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’. Al deze aanduidingen passen zeer goed bij Witte Donderdag: het is immers de dag waarop Jezus Christus aan zijn volgelingen de Sacramenten van Eucharistie en Priesterschap heeft geschonken. De vreugde van de dag is wel vermengd met droefheid. Op Witte Donderdag wordt Jezus in de Hof van Getsemane namelijk in de steek gelaten door zijn leerlingen (Matt 황색눈물 다운로드. 26, 36-46), en pleegt Judas het verraad waardoor Jezus door zijn vijanden gevangen genomen kan worden (Matt. 26, 47-56). Aanvang 19.00 uur Paterskerk, Biest 43 Weert.

 

Vrijdag 3 april
Goede vrijdag m.m.v. Zangkoor Creatura o.l.v. Hans Braun
Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen 다운로드. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal 나홀로집에. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen. Aanvang 19.00 uur Paterskerk, Biest 43 Weert.

 

Zaterdag 4 april
Paaswake m.m.v. Zangkoor Creatura o.l.v. Hans Braun
De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering 모래시계. Aanvang 19.00 uur Paterskerk, Biest 43 Weert.

 

Zondag 5 april
Paaszondag
Paaszondag staat in het teken van de vreugde over Christus. Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Aanvang 10.30 uur. Paterskerk Biest 43 Weert 마인크래프트 총게임.

 

Maandag 6 april
Paasmaandag / KunstInKijk 2015
Plechtige eucharistieviering, aanvang 10.30 uur. Paterskerk,  Biest 43 Weert.

Aansluitend (vanaf 12.00 uur)  is van is de onthulling van het kunstwerk van Greet Boekholt. De Matthaüs-Passion van J 유니티 이전 버전 다운로드. S. Bach – (72 x 40 x 30 cm.) – in 72 taferelen.  De Matthaüs-Passion zal er digitaal klinken. Om 16.00 uur is er een optreden van muziekgroep ‘Onder ons’ met Marielouise van Nieuwenhoven – Davida Scheffers en Floor Boekholt – zij zingen en spelen.

Restauratie Paterskerk 2015

마인크래프트 서버

Bekijk hier het fotoverslag van dag tot dag.

 

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드