Restauratie zolder Paterskerk

De restauratie van de zolder boven de gewelven van de Paterskerk is inmiddels (april 2009) afgerond. De door de boktor aangetaste balken zijn vervangen en alle balken zijn behandeld met een verdelgingsmiddel 다운로드.

zolder

E.e.a 다운로드. heeft ca. 25.000 euro gekost. In een eerder stadium werd de zolder al voorzien van loopbruggen zodat de bereikbaarheid een stuk groter en veiliger werd 다운로드.

zolder1

Waar is de plafondschildering?

Onderstaande tekening uit 1642 is afkomstig uit het archief van de prinsen van Chimay-Caraman, thans in het rijksarchief in Mons (Henegouwen) 다운로드. De tekening is gemaakt ten behoeve van een proces tussen prinses Magdalena van Chimay, vrouwe van Weert en vermoedelijk het Hof van Gelre te Roermond ida pro 5.2.

plafondschildering

De wapenschilden van de stad Weert en de familie van Horne met daartussen jaartal 1532 waren (of zijn als ze zijn overgekalkt) te vinden op het gewelf direct voor de ingang van het koor 이별택시 다운로드. Tot nu toe is alleen bekend dat in 1526 de bisschop van Luik toestemming gaf de vergrote kerk met zes altaren te consacreren (Zie: Van Wely, 26). Deze schildering betekent dat zowel Weert als Jan, graaf van Horne de stichters kunnen zijn van dit nieuwe gedeelte of verandering van de kerk 다운로드. Maar dit is of lijkt tegenstrijdig met het jaartal 1526.(E. Haanen).

Herdenkingsteen Costerius

geslachtswapensJan Costerius (* 1609 Den Bosch – † ± 1676/1677) werd in 1637 benoemd tot rentmeester van de heerlijkheid Weert appcake 다운로드. Met zijn vrouw Maria van Ham vestigde hij zich in Weert. In Den Bosch was hij lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Het paar schonk aan de minderbroeders het Antonius-Wapenaltaar, dat zich rechts van de doorgang naar het koor bevond 다운로드. Als restant van dit altaar is hun memorieschild nog aanwezig. Hun zoon Arnold werd in 1678 door keizer Leopold I in de rijksadelstand verheven onder de naam Costerius de Boschofen ireb download. Gedurende anderhalve eeuw vervulde leden van deze familie het ambt van rentmeester en scholtis van de heerlijkheid Weert. Op deze laat 17e eeuwse steen treft men centraal de geslachtswapens van de stichters van dit klooster gravin Johanna van Meurs (links) en graaf Jacob van Horne (rechts) aan 사운드클라우드 다운로드. Beide wapens worden rechts en links in half-reliëf geflankeerd door het wapenschild van Costerius met de drie granaatappels. De steen wordt bekroond met hun helmteken: een wildeman met knots die met zijn hand een leeuw bedwingt 인수대비 전편 다운로드. Dit teken symboliseert de mythe van Herakles en de Nemeïsche leeuw. De steen is een schenking van de familie Costerius, vermoedelijk van Jan Costerius en zijn vrouw, ter ere van de stichters van het klooster 몽환의숲. De ‘plaatselijke’ geschiedenis van de steen ervan is ongeveer als volgt: Omstreeks 1900 lag de steen vóór het hoogaltaar op het koor. Daarna is de zerk in het begin van de 20e eeuw vanuit de kerk overgebracht naar het inmiddels opgeheven paterskerkhof dat lag tussen de kerk en het syndica-huisje aan de Biest 다운로드. In 1934 moest de steen het kerkhof verlaten en werd elders neergelegd. Veel rust kreeg de zerk niet, want zij werd nog enkele keren verplaatst totdat zij tegen de buitenmuur van de kerk geplaatst werd 다운로드. Op 13 mei 2004 is de grafsteen teruggeplaatst in deze minderbroederskerk, maar nu tegen de binnenmuur. Dit werk werd geheel belangeloos gedaan door Mertens Bouwbedrijf uit Weert 다운로드.

De steen zal de herinnering levend houden aan van de stichters van het klooster Horne-Meurs en aan de schenker Costerius, rentmeester en scholtis van de heerlijkheid Weert 다운로드.

restauratie22

2011: Interieur behandeling tegen houtaantastende insecten

hxd 에디터

In 2010 werd er in de kerk onder het interieur zaagsel aangetroffen. Bij inspectie van het interieur bleek er op meer plaatsen sporen van houtaantastende insecten (houtworm en bonte knaagkever) aanwezig waren 워드 프로그램 다운로드. Omdat de interieurstukken gelakt / gebeitst zijn dient dit bestreden te worden met een warmtebehandeling. Op 8 en 9 augustus 2011 werd er door middel van hete lucht (max 세컨드라이프 다운로드. 54 graden) het interieur behandeld.

restauratie23

2011: Dakrestauratie

맥 무비스트

Donderdag 21 juli 2011 werd om ca. 12.15 uur door het Weerter dakdekkersbedrijf Verkoelen het gerestaureerde kruis teruggeplaatst boven op de Angelustoren van de Paterskerk 다운로드. Het kruis werd grondig gerestaureerd en de bol en kerkhaan zijn weer verguld met 24 karaat bladgoud. Het kruis is vermoedelijk zo’n 200 jaar oud en werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd 애쓰지마요 mp3 다운로드.

Het kruis werd eerst ingezegend door pater Gerard Heesterbeek, gardiaan van de Minderbroeders Franciscanen uit Weert.

restauratie19 restauratie18 restauratie20 restauratie21restauratie17

2009: Gewelven voorzien van loopbruggen

다운로드

De gewelven van de Paterskerk werden in 2009 voorzien van loopbruggen, daarnaast werden voor € 48.739,- zijspanten en dakspanten gerestaureerd.

In juni 1983 werd er door de rijksdienst voor de monumentenzorg onderzoek gedaan naar de datering van de kapconstructie 납품서.

In de westtransept werd vastgesteld dat de gebruikte houtsoort eiken, uit de 15de eeuw was en vermoedelijk was herplaatst bij de kerkvergroting van 1512-1526 다운로드.

De kapconstructie van het schip en koor was ook van eiken maar uit de 16de eeuw. De wijding van de kerk was in 1526.

restauratie16 restauratie15

2007/2008: Ramen gerestaureerd

In 1920 werden de huidige glas-in-lood ramen geplaatst in de Paterskerk. Deze zijn uitgevoerd in een gegoten gekleurd vlakglas, zogenaamd Tisch kathedraal 기동전사 건담 디 오리진. In 2007 en 2008 werden deze ramen in de kerk gerestaureerd voor een bedrag € 170.286,-. Een en ander is uitgevoerd door Atelier Joëlle D’ Alsace uit Lanaken 다운로드. Dit was nodig omdat de windroeden en deklatten aan het roesten waren en doordat er in het verleden slechte reparaties waren uitgevoerd was het lood beschadigd en veelal broos 다운로드. De werkzaamheden hebben bestaan uit het demonteren van het glas-in-lood, het restaureren en herloden, leveren en monteren van windroeden en dorpellood, herplaatsen van het glas-in-lood 다운로드. Er werden in de ramen een aantal gebrandschilderde ramen toegevoegd; deze laten het dagelijkse leven van de Minderbroeders Franciscanen zien en zijn afkomstig uit het klooster te Heerlen enkele panelen zijn voorzien van wapens en de Martelaren van Gorcum: de Weertenaren Antonius en Hieronymu netbus 1.7. Ook is er in de dwarsbeuk een raam van de H. Franciscus geplaatst. aOm vandalisme te voorkomen werden de ramen voorzien van gelaagd voorzetglas.

restauratie10 restauratie11 restauratie12 restauratie13 restauratie14