Pasen sinds 52 jaar weer -tijdelijk- in de Grote Paterskerk Weert

Momenteel wordt de Paterskerk in Weert gerestaureerd. De restauratie is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Stichting Paterskerk de Biest en particuliere donateurs. Tijdens de Paasdagen zijn er tal van activiteiten in de Paterskerk. Vanwege de restauratie van het glas-in-lood in het koor vinden alle vieringen voor het eerst sinds 52 jaar weer –tijdelijk- plaats in de grote kerk 다운로드. Op Paasmaandag is de onthulling van een door Greet Boekholt vervaardigd en geschonken kunstwerk; 72 taferelen m.b.t. de Matthäuspassion van J.S. Bach.

 

Woensdag 1 april
Paas-epos
Pasen is een groots gebeuren. Twee werelden komen bij elkaar: leven en dood, liefde en afwijzing, neergang en opstanding, Godverlatenheid en een nieuwe Geest, uiterlijkheid en innerlijkheid, een donker buiten en een verlicht binnen 다운로드.

Het wonder van Pasen geeft de leerlingen de kracht de fakkel van hun leermeester over te nemen en de wereld in te dragen. Zij ervaren de levende aanwezigheid van rabbi Jezus binnen henzelf. Dat is Pasen.
Stephen Boonzaaijer heeft daar een epos over geschreven, dat hij voordraagt in de weken voor Pasen: het Paasepos. Als dichter kruipt hij in de huid van Maria van Magdala, Petrus, Judas en een buitenstaander 다운로드. Zij weigeren te leven in een wereld zonder Jezus. De hemel gaat open en bevestigt hun opstandigheid met een ervaring van de Levende. Zo kunnen zij de dood tegenspreken, het kruisgebeuren overstijgen en de boodschap van liefde radicaliseren. Toegang is gratis, aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur.

 

Donderdag 2 april
Witte Donderdag
Witte Donderdag is in het katholieke Paasfeest een belangrijke dag Ldap admin download. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor ‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’. Al deze aanduidingen passen zeer goed bij Witte Donderdag: het is immers de dag waarop Jezus Christus aan zijn volgelingen de Sacramenten van Eucharistie en Priesterschap heeft geschonken. De vreugde van de dag is wel vermengd met droefheid. Op Witte Donderdag wordt Jezus in de Hof van Getsemane namelijk in de steek gelaten door zijn leerlingen (Matt 황색눈물 다운로드. 26, 36-46), en pleegt Judas het verraad waardoor Jezus door zijn vijanden gevangen genomen kan worden (Matt. 26, 47-56). Aanvang 19.00 uur Paterskerk, Biest 43 Weert.

 

Vrijdag 3 april
Goede vrijdag m.m.v. Zangkoor Creatura o.l.v. Hans Braun
Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen 다운로드. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, heeft Jezus Christus ons van onze zonden verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal 나홀로집에. Toch spreekt de Kerk van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘Goede’ herinnert er namelijk aan dat Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen. Aanvang 19.00 uur Paterskerk, Biest 43 Weert.

 

Zaterdag 4 april
Paaswake m.m.v. Zangkoor Creatura o.l.v. Hans Braun
De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering 모래시계. Aanvang 19.00 uur Paterskerk, Biest 43 Weert.

 

Zondag 5 april
Paaszondag
Paaszondag staat in het teken van de vreugde over Christus. Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Aanvang 10.30 uur. Paterskerk Biest 43 Weert 마인크래프트 총게임.

 

Maandag 6 april
Paasmaandag / KunstInKijk 2015
Plechtige eucharistieviering, aanvang 10.30 uur. Paterskerk,  Biest 43 Weert.

Aansluitend (vanaf 12.00 uur)  is van is de onthulling van het kunstwerk van Greet Boekholt. De Matthaüs-Passion van J 유니티 이전 버전 다운로드. S. Bach – (72 x 40 x 30 cm.) – in 72 taferelen.  De Matthaüs-Passion zal er digitaal klinken. Om 16.00 uur is er een optreden van muziekgroep ‘Onder ons’ met Marielouise van Nieuwenhoven – Davida Scheffers en Floor Boekholt – zij zingen en spelen.