Juryrapport erfgoedprijs

Rijksmonument de Paterskerk (1461) maakt deel uit van het klooster op de Biest, vroeger de Aldenborgh. Dit was vanaf circa 1250 het eerste versterkte huis van Weert en de bestuurszetel van de graven van Horne 슈츠 시즌7 다운로드. Daarmee is de Paterskerk een belangrijke stapsteen in de geschiedenis van Weert. In 1461 werd de Aldenborgh geschonken aan de Minderbroeders Franciscanen als klooster. Ook nu vervult de Paterskerk een rol in het openbare leven van de Weertenaar 마인크래프트 1.2.20.1. De huidige Paterskerk is een monumentale ambiance waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar tentoonstellingen te zien zijn. Er worden feestelijke en plechtige bijeenkomsten gehouden 세계의 왕 다운로드. De band met het verleden wordt voor de bezoeker direct zichtbaar en beleefbaar.